14 napos elállás

14 nap az elállási jog, ami azt jelenti, hogy 14 naptári napon belül indoklás nélkül visszavesszük az interneten megvásárolt termékeket.
 
A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga az üzletünkben történő személyes átvétel esetén is gyakorolható, amennyiben a rendelés leadására weboldalunkon keresztül került sor. Ezen jogosultság tehát nem illeti meg abban az esetben, ha az üzletünkben személyesen vásárolta meg a terméket / termékeket. A Vásárlónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát postai úton (9021 Győr, Kisfaludy u. 11.) címre küldve vagy elektronikus úton az [email protected] címre küldve van lehetőség érvényesíteni.
 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Az elállási jog gyakorlása az Elállási/Felmondási nyilatkozat kíséretében üzletünkben személyesen, vagy futárszolgálat igénybevételével, nyitvatartási időben az 9021 Győr, Kisfaludy u. 11. üzletünkbe történő visszajuttatással lehetséges.
 
Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Elállási/Felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, a Domini Bt. visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
 
A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.
 
Az elállási nyilatkozat megtalálható minden rendelés visszaigazolás alján letölthető formátumban, a csomagban, vagy a következő linkről letölthető: Elállási nyilatkozat minta

hírlevél