1 NAPOS KISZÁLLÍTÁS
14 óráig leadott megrendelésekre
MÉRETCSERE SZOLGÁLTATÁS
Az átvételt követő 14 napig

Adatkezelési Tájékoztató

Az Adatkezelési Tájékoztató pdf formátumban letölthető és nyomtatható ITT

 1. Az Adatkezelő

A https://webshop.chix.hu/ internetcímen elérhető webáruház, weboldal és aloldalainak üzemeltetője a
Domini Kereskedelmi Betéti Társaság
Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 11.
Adószám: 22407168-2-08
Cégjegyzékszám: Cg. 08-06-001444 – Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Email cím: info@chix.hu
(továbbiakban Adatkezelő)

Az Adatkezelő nyilvántartási számai és a nyilvántartást vezető hatóság
Az adatkezelés hatósági nyilvántartási számai:
webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése: NAIH-99212/2016
hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: NAIH-99213/2016
A nyilvántartó hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu/

 1. Általános rendelkezések

A https://webshop.chix.hu/ internetcímen elérhető webhely szolgáltatása Magyarországra irányul, azt Magyarországról nyújtja. Ennek megfelelően az adatkezelés és a felhasználókra vonatkozó szabályozás tekintetében is a magyar jog az irányadó.

A Domini Bt. jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt személyes adatok kezelését különösen az alábbi jogszabályok alapján végzi:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai és véleményei.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a https://webshop.chix.hu/ weboldal és aloldalainak használatára terjed ki és vonatkozik minden olyan felhasználóra, aki a weboldalt böngészi, függetlenül attól, hogy azon keresztül elektronikus szolgáltatást vesz-e igénybe (Továbbiakban: Felhasználó).

 1. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az adatkezeléshez a hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében az Adatkezelési Tájékoztató jelölőnégyzet bejelölésével ad. Az Adatkezelési Tájékoztatót a weboldal minden oldalának alsó részében, az Adatkezelési Tájékoztató menüpontra kattintva érhető el.

Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül és a hozzájárulás visszavonását követően
Adatkezelő a Felhasználó adatait annak hozzájárulásával veszi fel. Ezen adatokat további külön hozzájárulás nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli. Ennek esetei:
– Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
– Az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ebben az esetben Adatkezelő mérlegelés útján dönti el, hogy a személyes adat kezelhető-e. Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy mely érdek alapján kezeli beleegyezése nélkül személyes adatát.

Adatkezelés jogszabály alapján
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján történő kötelező adatkezelés. Adatkezelő törvény, jogszabály alapján előírt kötelező adatkezelést végez, hatósági megkeresés esetén a személyes adatok kezelésével, továbbításával járó kérést köteles teljesíteni.

A 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) alapján Adatkezelő szolgáltatása az információs társadalommal összefüggő – elektronikus kereskedelmi – szolgáltatásnak minősül. Ez alapján Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat.

 1. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

A weboldal használata során technikai okokból automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó IP címe, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa és más információk. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a weboldalra, és azokat is, amelyeket a weboldalon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer ún. cookie (süti) fájlokkal azonosítja.

A fenti információk kizárólag a weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra kerülnek felhasználásra.

A Google Inc.-től és a Facebook Inc.-től származó süti fájlokhoz tartozó adatvédelmi irányelvekről bővebben olvashat a szolgáltatók weboldalán:

Google adatvédelmi irányelvek (https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu )

Facebook adatvédelmi irányelvek (https://www.facebook.com/about/privacy )

 1. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatok kezelése

Az adatkezeléssel érintettek köre: Mindazon Felhasználók, akik a http://webshop.chix.hu/ oldal kapcsolat menüjén keresztül kitölthető űrlap segítségével üzenetet küldenek Adatkezelő részére, vagy a weboldalon feltüntetett email címek bármelyikékre email üzenetet küld.

Az adatkezelés jogalapja: Az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Az adatkezeléshez hozzájárulást a Felhasználó az Adatkezelési Tájékoztató jelölőnégyzet bejelölésével ad. Felhasználó az üzenetet önkéntesen küldi. E-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: Név, Email cím, Telefonszám (megadása nem kötelező). Az üzenet szövegében megadott esetleges további személyes adatokat Adatkezelő nem tárolja, azokat rendszeréből haladéktalanul törli.

Az adatkezelés célja: Felhasználó és Adatkezelő közti üzenetváltás, információ kérés, reklamáció bejelentése, termékcsere-igény, vásárlástól való elállás lehetőségének megteremtése.

Az adatkezelés időtartama: A Kapcsolat menün keresztül és email útján küldött üzeneteket Adatkezelő 1 hónapig, vagy a cél megvalósulásáig tárolja.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

 1. Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: Mindazon Felhasználó, aki a weboldalon elhelyezett, hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével hírlevél-szolgáltatásra feliratkozik, vagy írásban, papíron a hírlevél küldéséhez hozzájárul.

Az adatkezelés jogalapja: Az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Az adatkezeléshez hozzájárulást a Felhasználó az Adatkezelési Tájékoztató jelölőnégyzet bejelölésével ad. Írásban Felhasználó a szerződés aláírásával az engedélyt az adatkezelésre.

A kezelt adatok köre: Név, Email cím

Az adatkezelés célja: Hírlevelek kiküldése Adatkezelő által a Felhasználó részére, email üzenet útján, melyből Felhasználó hasznos információkhoz, kedvezményekhez juthat. A hírlevél az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevélhez kapcsolódó adatokat Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a Felhasználó által kért adattörlésig kezeli. A hozzájárulás visszavonására (leiratkozás) minden esetben lehetőség van a kiküldött hírlevelek alján található leiratkozás lehetőségre kattintva. Az adattörlés bármikor kérhető az Adatkezelőnek küldött email útján az info@chix.hu címen.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, valamint a papír alapú nyilatkozatok lefűzésével.

 1. Elállási nyilatkozathoz tartozó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: Mindazon Felhasználók, akik a https://webshop.chix.hu/ webáruházban terméket vásároltak és a vásárlástól elállnak, továbbá a vételár visszafizetését nyomtatott formában, a mellékelt, illetve a weboldalról letölthető elállási nyilatkozat mintán kérik.

Az adatkezelés jogalapja: Az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó az elállási nyilatkozat minta kitöltésével és visszaküldésével hozzájárul az azon szereplő adatai kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: Név, Bankszámlaszám

Az adatkezelés célja: A termék vételárának, illetve szállítási költségének vásárló részére történő visszajuttatása banki átutalással.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napig tárolja, azt követően megsemmisíti.

Az adatok tárolásának módja: Papír alapú nyilatkozatok lefűzésével.

 1. Telefonhíváshoz tartozó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: Mindazon Felhasználók, akik a weboldalon megadott ügyfélszolgálati telefonszámon Adatkezelővel kapcsolatba lépnek. A telefonhívások nem kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés jogalapja: Az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Felhasználó a hívás indításakor telefonszámának kijelzését engedélyezve hozzájárul a telefonszám kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: Telefonszám

Az adatkezelés célja: Felhasználó és Adatkezelő közti szóbeli telefonos beszélgetés, információ kérés, reklamáció bejelentése, termékcsere-igény, vásárlástól való elállás bejelentése.

Az adatkezelés időtartama: A telefonhíváshoz tartozó adatokat Adatkezelő 30 napig, vagy a cél megvalósulásáig tárolja.

Az adatok tárolásának módja: A hívást fogadó telefonkészülék memóriájában.

 1. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: A weboldalon regisztráló felhasználók

Az adatkezelés jogalapja: Az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Felhasználó a weboldalon a Regisztráció gombra kattintva, az Adatkezelési Tájékoztató jelölőnégyzet bejelölésével járul hozzá az adatkezeléshez.

A kezelt adatok köre: Név, Szállítási cím, Számlázási cím, Email cím, Telefonszám, Felhasználónév, Jelszó

Az adatkezelés célja: A webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés. A Felhasználó önként megadott adatai lehetőséget biztosítanak számára a webáruház szolgáltatásainak egyszerűbb igénybevételére valamint visszamenőlegesen megtekintheti a korábban megrendelt árucikkeket.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a Felhasználó kérésére történő törlésig tart. Felhasználó törölheti regisztrációját, vagy kérheti annak törlését Adatkezelőtől. Adatkezelő a kérésnek haladéktalanul, de legkésőbb 7 munkanapon belül eleget tesz.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 1. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: A https://webshop.chix.hu/ webáruházban terméket online megrendelő Felhasználó.

Az adatkezelés jogalapja: Az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Felhasználó a megrendelési folyamat során az űrlap kitöltésével és az Adatkezelési Tájékoztató jelölőnégyzet bejelölésével és a megrendelés elküldésével járul hozzá az adatkezeléshez.

A kezelt adatok köre: Név, Telefonszám, Email cím, Szállítási cím, Számlázási cím, Vételár, Kézbesítés módja, Fizetési mód.

Az adatkezelés célja: A webáruházban leadott megrendelések teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés. A megrendelési folyamat során megadott adatok elengedhetetlenek a megrendelés pontos teljesítéséhez.

Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az adatkezelés a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok (név, szállítási cím, email cím, telefonszám) szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti. A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig az ehhez szükséges adatokat, valamint a számviteli és egyéb törvényes kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat Adatkezelő az igényérvényesítés lehetséges idejéig, valamint a törvényes kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, valamint a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 1. Tilalmi lista vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: Azon Felhasználók, akik megtiltják adataik hírlevél küldése céljából történő kezelését.

Az adatkezelés jogalapja: A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdésében írt kötelezettség: A közvetlen üzletszerző szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával.

A kezelt adatok köre: Név, Email cím

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés biztosítja, hogy a tilalmi listán szereplő Felhasználó részére hírlevél, reklámküldemény ne kerülhessen kiküldésre.

Az adatkezelés időtartama: Adatokat Adatkezelő a Felhasználó által kért adattörlésig kezeli.

Az adatok tárolásának módja: informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

12 Adatkezelési listák

Hírlevél lista
Hírlevelek email útján történő kiküldése céljából, a 6. pontban meghatározott adatokat tartalmazó lista.

Regisztrációs lista
A regisztrált felhasználók 9. pontban meghatározott adatait tartalmazó lista. Az adatok a regisztráció Felhasználó vagy Adatkezelő általi törléséig, illetve Felhasználó törlési kérelmének feldolgozásáig szerepelnek ezen a listán.

Megrendelők listája
A webáruházban termék megrendelést leadó felhasználók 10. pontban meghatározott adatait tartalmazó lista.

Tilalmi lista
Az adatkezeléssel érintett (Felhasználó) kérelmére adott célra vagy célokra tovább nem kezelhető adatok listája. Tartalma: az adott cél vagy célok, melyeket illetően Felhasználó tiltja az adatkezelést, a tiltással érintett adatok körének meghatározása, az érintett adatok. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre.

Adattovábbítási nyilvántartás
Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatvédelmi incidens nyilvántartás
Személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatkezelő a különböző listákat informatikai rendszerében tárolja.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli.

Tehát a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a törlési kérelem teljesítéséig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 7 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó tiltakozását, kérelmét email útján megküldheti az info@chix.hu címre. Az írásbeli kérelem csak abban az esetben tekinthető hitelesnek, ha azt Felhasználónak a nyilvántartásban szereplő email címéről küldték.

 1. Az Adatok tárolásának módja

Adatkezelő a személyes adatokat informatikai rendszerében, külön adatbázisokban tárolja, illetve a papír alapon történt hírlevél feliratkozásokat a nyilatkozatok lefűzésével tárolja.

 1. Az adatok törlése

Abban az esetben, ha az adattörlést törvény nem zárja ki, Adatkezelő a kérelem beérkezését követően 7 munkanapon belül eleget tesz Felhasználó ilyen irányú kérelmének.

Adatkezelő törli a személyes adatokat abban az esetben is, ha kezelése jogellenes és ha arra a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólította.

 1. Adattovábbítás

Az adattovábbítással érintettek köre: termék megrendelése során bankkártyás fizetést választó vásárlók.

Az adattovábbítás címzettje:

B-Payment Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BORGUN)
Rövidített név: B-Payment Szolgáltató Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-047882
Adószám: 24722137-2-41
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 4. 1.
Postacím: 1132 Budapest, Váci út 4. 1.
Telefonszám: +36 1 793 6776
E-mail: info@b-payment.hu
Web: https://www.borgun.com/hu/
gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

Az adattovábbítás jogalapja: Az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Felhasználó, miután megismerte az Adatkezelési Tájékoztatót, majd kiválasztotta az online fizetési módot, a megrendelés elküldésével önként hozzájárul a fizetés biztonságos lebonyolításához szükséges adatai kezeléséhez.

A továbbított adatok köre: Felhasználónév, Vezetéknév, Keresztnév, Ország, Telefonszám, Email cím.

Az adattovábbítás célja: Az online fizetési szolgáltatás megfelelő és biztonságos működtetése.

Az adatokat üzleti vagy marketing céllal Adatkezelő harmadik félnek nem adja tovább. Adatokat kizárólag jogszabály által előírt kötelezettség esetén a hatóságok részére továbbít Adatkezelő.

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő, mint webtárhely szolgáltatót adatfeldolgozóként a következő gazdálkodó szervezetet veszi igénybe:
Elin.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 08 09 016359
Adószám: 14315754-2-41
Székhely: 9024 Győr, Déry T. utca 11. 2. em. 4.
Postacím: 9024 Győr, Déry T. utca 11. 2. em. 4.
Telefonszám: +36 70 297 4811
Email: info@elin.hu
Web: https://elin.hu/

Az adatfeldolgozással érintettek köre: Minden a webhelyet meglátogató Felhasználó.

Az adatfeldolgozás jogalapja: Az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Felhasználó, miután megismerte az Adatkezelési Tájékoztatót, a fentebb meghatározott bármely hozzájárulási módon önként járul hozzá az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: A jelen tájékoztatóban fellelhető összes adat.

Az adatfeldolgozás célja: A webhely működésének – információtechnológiai értelemben vett – biztosítása. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

Adatkezelő, mint a termékek kiszállításával megbízott szolgáltatót adatfeldolgozóként a következő gazdálkodó szervezetet veszi igénybe:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Telefonszám: +36 29 886 670
Fax: +36 29 886 610
E-mail: info@gls-hungary.com
Web: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Az adatfeldolgozással érintettek köre: A webáruház azon felhasználói, akik megrendelés során kiszállítás útján történő átvételt választanak.

Az adatfeldolgozás jogalapja: Az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Felhasználó, miután megismerte az Adatkezelési Tájékoztatót, a szállítási mód kiválasztásával és a megrendelés elküldésével önként járul hozzá az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: Vezetéknév, Keresztnév, Telefonszám, Email cím, Szállítási cím, Utánvétes fizetési mód választása esetén a termék vételára.

Az adatfeldolgozás célja: Adatkezelő adatfeldolgozó szolgáltatását a megrendelt termékek pontos kiszállítása érdekében veszi igénybe.

Az adatfeldolgozás időtartama: A kiszállítás/kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig.

Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatás: Felhasználó kérésére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa Felhasználóval kapcsolatosan kezelt személyes adatokról. Felhasználó tájékoztatásra irányuló kérését Adatkezelő részére az info@chix.hu email címre küldött levélben kérvényezheti. A tájékoztatást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 21 napon belül írásban juttatja el Felhasználó részére.

Adatok felhasználásának megtagadása: Felhasználónak joga van megtagadni személyes adatainak használatát, hogy azok üzletszerzési célra, illetve hírlevelek céljára ne kerüljenek felhasználásra. Felhasználó adatai felhasználásának megtagadására irányuló kérését Adatkezelő részére az info@chix.hu email címre küldött levélben kérvényezheti.

Adatok törlése: Felhasználó kérésére Adatkezelő törli az általa Felhasználóval kapcsolatosan kezelt személyes adatokat. Felhasználó törlésre irányuló kérését Adatkezelő részére az info@chix.hu email címre küldött levélben kérvényezheti. A törlést Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 7 munkanapon belül elvégzi, majd ezt követően további 7 napon belül tájékoztatja Felhasználót a törlés megtörténtéről.

Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos kérései csak abban az esetben tekinthetőek hitelesnek, ha azokat Felhasználónak a nyilvántartásban szereplő email címéről küldték.

Abban az esetben, ha Adatkezelő a tájékoztatásra irányuló, az adatok megtagadására irányuló, vagy az adattörlésre irányuló kérést elutasítja, Felhasználó a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefonszám: 06 1 391 1400, Fax: 06 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Web: http://www.naih.hu), vagy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő tevékenységei körében gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, azokat a megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, törlés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás ellen. Adatkezelő weboldalán https URI sémát használ, mellyen a webes kommunikáció titkosított csatornákon folyik. Adatkezelő az adatbázisaiban található személyes adatokat informatikai rendszere segítségével védi. A látogatottság méréséhez kapcsolódó adatok rögzítése a kezdetektől fogva anonim, azok személyhez nem kapcsolhatóak.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintettek jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefonszám: 06 1 391 1400, Fax: 06 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Web: http://www.naih.hu

Bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2020.05.07.

 

Hírlevél klub

Szeretne a legújabb cipőkhöz kedvezményes áron hozzájutni?
Klubtagjaink ismerik a kuponkódot és minden új feltöltéskor kedvezményes áron vásárolnak.
Most nyitva van a csatlakozás, ne hagyja ki a lehetőséget!

Hírlevél klub

Szeretne a legújabb cipőkhöz kedvezményes áron hozzájutni?
Klubtagjaink ismerik a kuponkódot és minden új feltöltéskor kedvezményes áron vásárolnak.
Most nyitva van a csatlakozás, ne hagyja ki a lehetőséget!

preloader