Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a Domini Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Szerződési Feltételek tartalmazza a https://webshop.chix.hu weboldalon (továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető a főoldalról vagy a hivatkozásra kattintva. (Letölthető itt: Adatkezelési Tájékoztató)

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Webáruház felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az [email protected] email címen bármikor a Vásárló rendelkezésére áll a Szolgáltató!

A szerződés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A webáruház női- és férfi cipők, táskák, kiegészítők értékesítésével foglalkozik.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A színek eltérhetnek a valós színektől a különböző monitorfajták és beállítások miatt.

Vásárló a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Vásárlónak a Webáruházban leadott megrendelése Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés.

1. A SZOLGÁLTATÓ

Domini Bt.
Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 11.
Levelezési cím: 9021 Győr, Kisfaludy u. 11.
Kapcsolattartó neve: Rajcsányi Attila
Cégjegyzékszám: Cg. 08-06-001444
Bejegyző cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 22407168-2-08
Közösségi adószám: HU22407168
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-99212/2016.
Iparkamarai regisztrációs szám: GY22407168
Email: [email protected]
Telefonszám: 70-949-0094
Szerver, tárhely: Elin.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9024 Győr, Déry T. u. 11.; Telefonszám: +36 70 297 4811; email: [email protected]

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1. FELELŐSSÉG

Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárlók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (hivatkozásokat) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Vásárló között a jelen Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

2.2. SZERZŐI JOGOK

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen Szerződési Feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve a Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek a használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://chix.hu domainnévre, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1. REGISZTRÁCIÓ

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Vásárló számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek

Vásárló regisztrálni a vásárlási folyamat részeként, valamint a Webáruház felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Email cím
Vezetéknév
Keresztnév
Jelszó

A regisztráció során bizonyos adatok megadása nem szükségszerű, viszont vásárlás esetén kötelező megadni a következő információkat:
Számlázási- és szállítási adatok
Telefonszám
Nem kötelező jelleggel a Vásárló további adatokat is megadhat a Szolgáltató részére. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató email üzenetben tájékoztatja a Vásárlót.

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az [email protected] email címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló vásárlói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vásárlói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. MEGRENDELÉS REGISZTRÁCIÓVAL

– Regisztrációval történő vásárlás esetén fiókját létrehozhatja a rendelési folyamat során a pénztárban, vagy a webáruház felső részén található “Regisztráció” hivatkozásra kattintva. A regisztráció során az űrlapon kért adatokat meg kell adni.

– Abban az esetben, ha olyan terméket vásárol, mely különböző méretekben vagy színekben áll rendelkezésre először ki kell választani a kívánt méretet és színt. Ha a termékből nem áll rendelkezésre különbőző szín vagy méretvariáció, akkor ezek a lehetőségek nem jelennek meg a termék adatlapján és nem választhatóak. Következő lépésként meg kell adnia a megrendelni kívánt mennyiséget, majd a “Kosárba” gomb segítségével a terméket a virtuális kosarába helyezi a Vásárló. A termék kosárba helyezésekor a rendszer jelzi a Vásárló részére, hogy a terméket a kosarába helyezte. Ezen a felületen a Vásárló a vásárlást tovább folytathatja a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva, vagy a “Fizetés” gombra kattintva tovább haladhat a megrendelés folyamatán. A vásárlói kosár a webáruház jobb felső részén bármikor elérhető, az egérkurzorral fölé állva láthatja a kosárban található termékeket. A termékek mellett található X gombra kattintva a termékek eltávolíthatóak a kosárból, a “Fizetés” gombra kattintva a fizetési folyamat elindítható.

– A “Fizetés” gombra kattintva a megjelenő felületen regisztrációval történő vásárláshoz és fiók létrehozásához Vásárlónak ki kell választania a Fiók létrehozása lehetőséget, majd a “Tovább” gombra kell kattintania.

– A folyamat során meg kell adni a személyes információkat. Kötelezően meg kell adni a nevet, telefonszámot, a választott jelszót, a regisztrációhoz használni kívánt email címet és a számlázási és a szállítási címet. Amennyiben kérése van, a folyamat során megjegyzést fűzhet a megrendeléshez. A vásárlási folyamat utolsó lépéseként egy összegzést láthat a kiválasztott termékekről és a szállítási módról, valamint annak összegéről. Válasszon a fizetési módok közül!
Miután szerződési feltételeinket megismerte, az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” jelölőnégyzetre kattintva el kell fogadni azt. A Szerződési Feltételek elfogadásának hiányában a vásárlás nem folytatható. Kattintson a “Megrendelés elküldése” gombra!

– Amennyiben bankkártyás fizetést választ, a rendszer átirányítja a BORGUN biztonságos, titkosított oldalára, ahol meg kell adnia a kártyainformációkat. Ha a megadott adatok helyesek, a “Fizetés” gombra kattintva véglegesítheti rendelését és fizetheti ki a választott termékeket.
A Vásárló kívánságlistát is tud készíteni, a termékeknél a “Kedvencekhez ad” hivatkozásra kattintva. A fiókhoz tartozó kívánságlistába el lehet menteni a termékeket, hogy legközelebb könnyebben megtalálja őket. A kívánságlistát a Webáruház felső részén, a „Kívánságlista” gombra kattintva lehet elérni.

3.3. MEGRENDELÉS REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL

– Regisztráció nélkül történő vásárlás esetén Vásárlónak nem kell fiókot regisztrálnia a Webáruházban.

– Abban az esetben, ha olyan terméket vásárol, mely különböző méretekben vagy színekben áll rendelkezésre először ki kell választani a kívánt méretet és színt. Ha a termékből nem áll rendelkezésre különbőző szín vagy méretvariáció, akkor ezek a lehetőségek nem jelennek meg a termék adatlapján és nem választhatóak. Következő lépésként meg kell adnia a megrendelni kívánt mennyiséget, majd a “Kosárba” gomb segítségével a terméket a virtuális kosarába helyezi a Vásárló. A termék kosárba helyezésekor a rendszer jelzi a Vásárló részére, hogy a terméket a kosarába helyezte. Ezen a felületen a Vásárló a vásárlást tovább folytathatja a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva, vagy a “Fizetés” gombra kattintva tovább haladhat a megrendelés folyamatán. A vásárlói kosár a webáruház jobb felső részén bármikor elérhető, az egérkurzorral fölé állva láthatja a kosárban található termékeket. A termékek mellett található X gombra kattintva a termékek eltávolíthatóak a kosárból, a “Fizetés” gombra kattintva a fizetési folyamat elindítható.

– A “Fizetés” gombra kattintva a megjelenő felületen regisztráció nélkül történő vásárláshoz Vásárlónak ki kell választania a Vásárlás vendégként lehetőséget, majd a “Tovább” gombra kell kattintania.

– Kötelezően meg kell adni a nevet, telefonszámot, a regisztrációhoz használni kívánt email címet és a számlázási és a szállítási címet. Amennyiben kérése van, a folyamat során megjegyzést fűzhet a megrendeléshez. A vásárlási folyamat utolsó lépéseként egy összegzést láthat a kiválasztott termékekről és a szállítási módról, valamint annak összegéről. Válasszon a fizetési módok közül!
Miután szerződési feltételeinket megismerte, az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” jelölőnégyzetre kattintva el kell fogadni azt. A Szerződési Feltételek elfogadásának hiányában a vásárlás nem folytatható. Kattintson a “Megrendelés elküldése” gombra!

– Amennyiben bankkártyás fizetést választ, a rendszer átirányítja a BORGUN biztonságos, titkosított oldalára, ahol meg kell adnia a kártyainformációkat. Ha a megadott adatok helyesek, a “Fizetés” gombra kattintva véglegesítheti rendelését és fizetheti ki a választott termékeket.
A Vásárló kívánságlistát is tud készíteni, a termékeknél a “Kedvencekhez ad” hivatkozásra kattintva. A fiókhoz tartozó kívánságlistába el lehet menteni a termékeket, hogy legközelebb könnyebben megtalálja őket. A kívánságlistát a Webáruház felső részén, a „Kívánságlista” gombra kattintva lehet elérni.

3.4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Amennyiben hibásan töltött ki valamilyen adatot (név, telefonszám, lakcím stb.) a profiljában lehetőség van bármikor javítani azt. Ehhez a Vásárlónak be kell jelentkezni a felhasználónév/jelszó megadásával, majd a Webáruház felületének jobb felső részén a Fiók menü alatt módosíthatóak a kívánt adatok. Tetszőleges módosításokat lehet végezni, melyet a végén a „Mentés” gombra kattintva lehet megerősíteni.

Ha megrendelését regisztráció nélkül adta le és észrevette, hogy helytelen adatokat adott meg, hibás adatainak javítását az [email protected] email címre küldve kell kérnie.

Ha a rendelés összegzőben azt látja, hogy véletlenül nem a kívánt terméket rendelte meg, esetleg rossz méretet választott ki, és megrendelését már elküldte a Szolgáltatónak ebben az esetben az [email protected] email címen kell a problémát jelezni a Szolgáltató felé. A leadott rendelést a rendszerben csak a Szolgáltató tudja módosítani, ezért az észlelt hibát kérjük jelezze felénk.

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában, akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „X” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb.

3.5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szerződési Feltételeket.

A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló email útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló email tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés referenciaszámát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló email Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt azonnal jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A forgalmazott termékek jellegéből adódóan előfordulhat, hogy azok állapota a tárolás során pl. a páratartalom hatására megváltozik (például elszíneződik az anyag). Ha szolgáltató a megrendelt termékben ilyen változást észlel, arról tájékoztatja a vásárlót, aki a tájékoztatás alapján elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén az összeg visszafizetésre kerül.

3.6. TERMÉKEK ÁRA

A Webáruházon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, mert az árak tartalmazzák a csomagolás költségét is.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A szállítási díj a vásárlás végén adódik hozzá a termék(ek) árához, attól függően, hogy a Vásárló milyen értékben vásárol.

A webáruház árai, akciói eltérnek az üzletünkben alkalmazott áraktól.

3.7. FIZETÉS

Fizetés utánvéttel: Amennyiben a Webáruházban a megrendelés során utánvétes fizetést választott, a megrendelés végösszegét átvételkor a futárnak kell kifizetni.

Fizetés banki átutalással: Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára banki átutalás útján. A megjegyzés rovatban a visszaigazoló emailben megadott megrendelés számot a könnyű beazonosíthatóság érdekében fel kell tüntetni. A Vásárló a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. Amennyiben előre utalás vagy banki befizetés esetén a rendeléstől számított 5 napon belül nem érkezik be az átutalt összeg, úgy Szolgáltató a rendelést törli. Előre utalás esetén, a megrendeléskor Szolgáltató email üzenetben elküldi az átutaláshoz szükséges adatokat.

Fizetés bankkártyával: A Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató részére a biztonságos BORGUN fizetési rendszeren keresztül. A rendelés megerősítésekor átirányítjuk a BORGUN fizetési oldalára, ahol biztonságosan fizethet a bankkártyájával. Fizetés után azonnal megkezdjük a rendelés feldolgozását.

A fizetési módok költségei: Vásárló bármely fizetési módot választja, többletköltség nem kerül felszámolásra, mindhárom fizetési mód ingyenes.

3.8. SZÁMLA

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Vásárló részére, a kifizetés igazolására elektronikus számlát állít ki, melyet a vásárlás során megadott email címre küld el.

3.9. SZÁLLÍTÁS

A Webáruházban leadott megrendelések kiszállítását a GLS futárszolgálat végzi az online rendelés során a Vásárló által megadott címre. A GLS futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Az ettől eltérő szállítási határidejű termékekkel kapcsolatban email üzenetben vagy telefonon értesíti a Vásárlót a Szolgáltató. Amennyiben Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló vagy meghatalmazottja biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag feladásáról a Szolgáltató értesítést küld a Vásárló részére emailben a vásárlás során megadott email címre és tájékoztatja a szállítás várható idejéről. A küldemény várható kézbesítéséről a futárszolgálat is email üzenetet küld.

Amennyiben a Vásárló a szállítás időpontjában nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár a következő napon ismét megkísérli a kézbesítést.

Ha a kiszállítás sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került. Amennyiben a Vásárló utánvétes kiszállítással kérte a megrendelés kiszállítását és a Vásárlónak felróható okból nem vette át a csomagot, úgy a Vásárló köteles megtéríteni a Szolgáltatónak okozott, felesleges kiszállításból adódó összes költséget (kiszállítási díj).

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson  az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Vásárló nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen végzi.

A Vásárló kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

A forgalmazott termékek jellegéből adódóan előfordulhat, hogy azok állapota a tárolás során pl. a páratartalom hatására megváltozik (például elszíneződik az anyag). Ha szolgáltató a megrendelt termékben ilyen változást észlel, arról tájékoztatja a vásárlót, aki a tájékoztatás alapján elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén az összeg visszafizetésre kerül.

 

3.10. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

Utánvétes fizetés, banki átutalásos fizetés és bankkártyás fizetés esetén is egységesek szállítási díjaink. Ha a megrendelt termékek összértéke 0 és 24999 Ft közé esik, a szállítási díj 990 Ft. Ha a megrendelt termékek összértéke 25000 Ft vagy több, szállítási díjat nem számolunk fel, Vásárló részére a szállítás ebben az esetben teljesen ingyenes.

A szállítási díjak Magyarország területére értendőek, külföldi szállítás esetén az [email protected] címen kérje egyedi ajánlatunkat.

Postacímünk: Domini Bt. – 9021 Győr, Kisfaludy u. 11.

 

3.11. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

A megrendelés kiszállításának határideje 1 – 3 munkanap.

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha
a)   a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b)   a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

3.12. MÉRETCSERE

Ha a megrendelt lábbeli méretét nem sikerült megfelelően kiválasztani és Vásárló méretcserét kér, Szolgáltató a csere lehetőségét biztosítja a Vásárló részére, amennyiben a kívánt méret rendelkezésre áll.
A méretcsere szolgáltatás során Szolgáltató csomagküldő partnerével elküldi a kívánt méretű lábbelit, melynek átvételekor vásárló a csomagküldő partner részére átadja a cserélni kívánt terméket és utánvét formájában a futár részére kifizeti a méretcsere szolgáltatás díját. A szolgáltatás díja 1590 Ft.

Ha a csereként küldött termék mégsem lesz megfelelő, a visszaküldés költsége Vásárlót terheli.
Méretcsere igényét kérjük az [email protected] email címen jelezze!
A csere feltétele, hogy a termék nem lehet már viselt, hordott. Feltétel az eredeti állapot és doboz, címkék megléte, illetve, hogy a csere igényt az átvételtől számított 14 napon belül jelezze felénk.

3.13. ÁTVÉTELI LEHETŐSÉGEK

A küldeményeket a GLS futár minden esetben a megadott címre szállítja ki. GLS csomagpontra történő kézbesítés kérhető a megrendelés során, vagy a megrendelés elküldése után, de még a küldemény feladását megelőzően. A GLS csomagpontok megtalálhatóak a https://gls-group.eu/HU/hu/csomagpont-kereses oldalon.

4. ELÁLLÁSI JOG

4.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a)   a terméknek,
b)   több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c)   több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d)   ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy e-mail-ben) a jelen Szerződési Feltételek 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendeléshez mellékelt elállási nyilatkozat mintát, mely letölthető a https://webshop.chix.hu/dokumentumok/elallasi-nyilatkozat.pdf oldalon. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Elállás esetén a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben a kipróbálás során a termék szemmel látható módon kopottá vált és az továbbértékesítésre nem alkalmas állapotba került, Szolgáltató értékcsökkenést állapíthat meg, melynek mértéke a vételár 1-90%-áig terjedhet. Az értékcsökkenés mértéke az adott termék állapotától függően kerül megállapításra.

Fogyasztót abban az esetben nem illeti meg az elállási jog, ha olyan nem előre gyártott terméket vásárol, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak

Az elállási nyilatkozatminta letöltése

4.2. VISSZASZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Fogyasztó elállás esetén kényelmi szolgáltatásként igénybe veheti visszaszállítási szolgáltatásunkat. Ebben az esetben a Fogyasztó által meghatározott magyarországi címre a termékért futárt küldünk aki a terméket visszajuttatja részünkre.
A szolgáltatás díja 2990 Ft küldeményenként. A szolgáltatást az [email protected] email címen lehet megrendelni.

5. SZAVATOSSÁG

5.1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.  A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.3. JÓTÁLLÁS

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

5.4. SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Bármilyen probléma esetén a Vásárló vásárláskor kapott számlával vagy annak másolatával tud panaszt tenni és szavatossági igényét érvényesíteni.

Előzetes egyeztetés után a kifogásolt terméket a Vásárlónak vissza kell küldenie a Szolgáltató címére:  a Domini Bt. – 9021 Győr, Kisfaludy u. 11. címre, vagy leadhatja személyesen is ugyanezen címen.

A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!

Bármilyen panasz esetén bejelentést tehet email-ben az [email protected] címre küldve, vagy levélben a postacímre küldve: Domini Bt. – 9021 Győr, Kisfaludy u. 11.

Szavatossági igényeit Vásárló érvényesítheti.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1. PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
E-mail: [email protected]
Levelezési cím: 9021 Győr, Kisfaludy u. 11.
Telefonszám: 06 70-949-0094

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet  vesz fel, melyet öt évig – a panaszra tett érdemi válaszával együtt – megőriz.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak köteles átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

6.2. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

  • Panasztétel a területileg illetékes Járási Hivatalnál (elérhetőségek: https://jarasinfo.gov.hu)
  • Panasztétel a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: [email protected]

  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Békéltető Testületek elérhetőségeit ide kattintva lehet elérni: Békéltető Testületek listája

6.3. VITARENDEZÉSI ELJÁRÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORMJÁN KERESZTÜL

A vitarendezési platform a következő hivatkozás alatt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show) keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

7. A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Jelen Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 06. 16.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő hivatkozásra kattintva érhető el: Szerződési Feltételek letöltése

hírlevél